Kirjoituksia ja ohjelmia

Kirjoittanut: Aapo Puhakka

in English


Lyhyt johdanto meditaatioon, 3.9.2017 pidetty esitelmä.

Sisältöön perustuvien algoritmien vertailu sähköpostiviestien automaattisessa luokittelussa, 2004

Väliohjelmistojen (middleware) kehitysnäkymiä, 2004

Free Rocket Simulation Program, 2003
(Vapaa rakettisimulaatio-ohjelma)

Diplomityö: Erilaisten käyttöliittymien yhteisen toiminnallisuuden keskittäminen sovelluspalvelimeen.
2001.

Virheiden sietäminen ja välttäminen tietotekniikassa , 2001

Tekoäly - yleisesti ja tietokonepeleissä erityisesti, 1997

Tutkielma langattomasta tiedon siirrosta, 1996


Aapo Puhakka