Articles and Software

of Aapo Puhakka

Suomeksi


Lyhyt johdanto meditaatioon
(Short introduction to meditation, based on lecture I gave on 3.9.2017)

Sisältöön perustuvien algoritmien vertailu sähköpostiviestien automaattisessa luokittelussa, 2004
(Comparing Content-based Algorithms in Automatic Email Classification.)

Väliohjelmistojen (middleware) kehitysnäkymiä, 2004
(Development Possibilities for Middleware.)

Free Rocket Simulation Program, 2003

Diplomityö: Erilaisten käyttöliittymien yhteisen toiminnallisuuden keskittäminen sovelluspalvelimeen.
Master's Thesis: Concentrating Common Functionality of Different User Interfaces into an Application Server.
2001.

Virheiden sietäminen ja välttäminen tietotekniikassa , 2001
(Fault Tolerance and Avoidance in Information Technology)

Tekoäly - yleisesti ja tietokonepeleissä erityisesti, 1997
(Artificial Intelligence - Overall and in Computer Games Specially)

Research on Wireless Data Transfer (in Finnish), 1996


Aapo Puhakka