LANGATTOMAN DATASIIRRON
UUDET TUULET

Digitaalisen GSM-verkon laajetessa ovat NMT-vaihtoehdot datasiirrossa vanhentuneet ja poistumassa markkinoilta. GSM-datasiirrossa ehdoton maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja edelläkäviä on kotimainen Nokia, muut yritykset ovat vasta tänä vuonna tuoneet markkinoille kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.


Aapo Puhakka, 44070L, aapo.iki.fi
Seppo Pöyhönen, 45361K, Seppo.Poyhonen (at) hut.fi
Santeri Salminen, 45369U, Santeri.Salminen (at) hut.fi
Otaniemessä 21.4.1996

Sisällysluettelo

  1. Johdanto
  2. Digitaalinen verkko...
  3. Nokia selvä markkinajohtaja
  4. NMT datakäytossa
  5. Mobitex
  6. Tulevaisuuden näkymiä
  7. Lähdeluettelo


Johdanto

Kiristyvän kilpailun markkinatilanteessa yritysten asiakassuhteidenkin merkitys kasvaa. Kun samalla huima teknologinen kehitys jo entisestään monimutkaistaa tuotteita, niin yritysten myyntimiehet ja teknisen tuen edustajat ovat alkaneet entistä enemmän käydä asiakkaiden itsensä luona. Toisaalta toimistojen tietokoneistuminen on kasvattanut yritysten riippuvuutta tietokannoistaan ja -järjestelmistään. Telefax on jo saavutanut tärkeän aseman yritysten välisessä kommunikoinnissa ja sähköpostin merkitys on koko ajan kasvamassa. Näin ollen liikkuvat myyntiedustajat tarvitsevat yhä kipeämmin mahdollisuutta fax- ja datasiirtoon matkoilla ollessaan.

Tässä jutussa selvitetään eri käytännön vaihtoehtoja datasiirrossa. GSM- ja NMT-verkkojen lisäksi kerromme vertailun vuoksi hieman myös Mobitex-dataradioverkosta ja aavistuksen verran datasiirrosta satelliittipuhelinten välityksellä.

[MPC91],[TIKO95],[WCNC]


Digitaalinen verkko on omiaan digitaaliselle datalle.


Telecomin GSM-verkon peitto 1996


Radiolinjan GSM-verkon peitto 1996

Euroopanlaajuinen ja joihinkin kaukaisempiinkin maihin rakennettu GSM-verkkko tarjoaa ylivoimaiset datasiirto-ominaisuudet tähänastisiin matkapuhelinpalveluihin verrattuna. Verkko tarjoaa erilaisia palveluja saman siirtotien kautta; näitä ovat paitsi puhe, myös lyhytsanoma, data- ja faxsiirto. Datapalvelu on asynkroninen, maksimissaan 9600 bps. Myös alhaisemmat nopeudet 300, 1200, 2400 ja 4800 bps ovat mahdollisia. Verkko huolehtii nopeuksien tasoittamisesta puskuroinnilla ja vuonohjauksella. Lyhytsanomapalvelun eli GSM-tekstin viestit tulevat näkyviin puhelimen ruudulle. Tiedot tulevat perille, vaikka puhelin olisi suljettu. Tekstiviesti odottaa, kunnes puhelin taas laitetaan päälle, ja ilmestyy sitten ruutuun. Huonona puolena tekstiviesteissä on se, että niiden koko on rajoitettu ainoastaan 160 merkkiin, mikä ei ole paljon.

GSM datapalvelussa on valittavissa kaksi siirtotapaa: virheenkorjaava (non-transparent, läpinäkymätön) ja vakionopeuksinen (transparent, läpinäkyvä). Molemmilla siirtotavoilla käytetään FEC (Forward Error Correction) virheenkorjausmekanismia, joka havaitsee yksittäiset virheelliset bitit. Virheenkorjaavassa siirtotavassa käytetään lisäksi radiotielle suunniteltua OSI-mallin toisen kerroksen virheenkorjaavaa RLP-protokollaa (Radio Link Protocol). Jäännösvirhesuhde on tällöin 10-8. Siirtonopeutta ei kuitenkaan voida tällä siirtotavalla taata. Vakionopeuksisella siirtotavalla nimensä mukaisesti taataan tietty vakio siirtonopeus, jolloin bittivirhesuhde voi vaihdella 10-3...10-8 riippuen radioyhteyden laadusta. Tämän takia protokollan ylempien tasojen tai sovellusten on huolehdittava virheistä, joita FEC ei pysty korjaamaan. Puhelin voi tukea toista näistä siirtotavoista tai molempia laitevalmistajasta riippuen.

GSM-järjestelmä vaatii muiden kuin puhepalvelujen käytöstä tiedon keskukseen. Nimittäin GSM-systeemissä ennen varsinaista datasiirtoa kaikki verkon komponentit on tahdistettava (synkronoitava). Näin koska käytettävän V.110-suosituksen mukaan asynkroninen siirto tapahtuu kehystettynä. Avatessaan yhteyden kännykkä välittää keskukseen tiedon siitä mitä palvelua käytetään. Sen sijaan vastaanotetuissa puheluissa menetellään siten, että puhe-, data- ja fax-käyttöä varten on samalle kännykälle eri numerot; millään muulla tavalla keskus ei pysty päättelemään mitä tyyppiä lankaverkosta tuleva puhelu on.

Suomen molemmat GSM-operaattorit Telecom Finland ja Radiolinja pystyvät tarjoamaan suunnilleen samantasoiset palvelut data- ja fax-siirrossa. Myös eri verkkojen laajuus on suunnilleen yhtä suuri. Telecomin palvelu- ja vastausalttius kysymyksiimme tätä juttua tehdessämme ansaitsee erityisen kiitoksen.

Telecom ark.Telecom muulloinRadiolinja keskimäärin
GSM Teksti
Kytkentämaksu 48,80 mk50 mk
Lähetys 0,99 mk/viesti0,92mk + 1,18 mk/min
PC-viestin lähetys 1,74 mk/min0,99 mk/min
GSM Fax
Kytkentämaksu 48,80 mk50 mk
Lähetys 1,74 mk/min0,99 mk/min1,02 mk + 1,18 mk/min
GSM Data
Kytkentämaksu, lähtevä48,80 mk50 mk
Kytkentämaksu, tuleva 48,80 mk
Lähetys 0,68 mk +
1,74 mk/min
0,68 mk +
0,99 mk/min
1,02 mk + 1,18 mk/min
Huom!
ark. = ma-pe klo. 7.00 - 17.00
Telecomin minuuttimaksut ovat Business-liittymän mukaisia. Kaikissa hinnoissa on mukana vero.

Radiolinjan hinnastorakenne on monimutkaisempi kuin Telecomilla. Hintojen esimerkkinä voidaan kuitenkin mainita vaikka Road Office -palvelupaketti, johon sisältyvät mm. data- ja faxpuheluiden sekä tekstiviestien lähetys ja vastaanotto. Paketin hinta on 400 mk (verollinen hinta). Radiolinjan puheluiden hintoihin vaikuttavat viikonpäivä, vuorokaudenaika, puhelun tyyppi sekä teleoperaattori, jonka puhelimeen soitetaan. Taulukon hinnat ovat radiolinjan osalta keskiarvot kaikista asiaankuuluvista hinnoista, eli edellämainittujen hintaan vaikuttavien seikkojen arvoista on otettu keskiarvo. Tarkemmat hintatiedot löytyvät Radiolinjan kotisivuilta.

[TIKO95],[TM96],[HRW],[WITF],[WRF]


Nokia selvä markkinajohtaja GSM-datasiirtolaitteissa


Nokia Cellular Data Card


FX1 - mobile telefax

Tietokonetta GSM-puhelimeen liitettäessä ei tarvita varsinaista modeemia vaan ns. päätesovitin, joka tyypillisimmin on kannettavan tietokoneen sisään laitettava PCMCIA-kortti. Jos koneessa ei ole vapaata PCMCIA-korttipaikkaa tarvitaan kortin liittämiseksi sarjaporttiin erillinen adapteri, joka vaatii oman virransyötön. Eri valmistajien kortit eivät ole yhteensopivia toisten yritysten puhelinten kanssa. Kaikki puhelimet eivät niinikään tarjoa minkäänlaista mahdollisuutta tietokoneliitäntään, eikä kaikille PCMCIA-korteille ole sovitinadapteria. Yhteensopivuuskysymykset täytyykin ottaa tarkaan huomioon eri vaihtoehtoja tutkittaessa.

Tällä hetkellä Nokia, Ericsson, Panasonic ja Siemens tarjoavat joihinkin GSM-puhelimiinsa sopivia PCMCIA-kortteja. Kaikki kortit tarjoavat mahdollisuuden faxien lähetykseen ja vastaanottoon. Faxit vastaanotetaan kuvina. Verkko tukee ryhmän 3 faxtoiminnetta. Puhelimeen voidaan liittää myös telefax-sovitin, johon kytketään tavallinen telefax-laite. Näitä sovittimia on olemassa Siemensillä ja Doctor Nechausilla (saksalainen laitetoimittaja), tosin niitä ei ole markkinoitu Suomessa. Yleisemmin on käytössä ruotsalaisen System Innovation Business Ab:n pieni telefax-laite FX1 Mobile Telefax, jossa on PCMCIA-liitäntä. Laitetta myydään myös muilla tuotenimillä.

Nokian kortti, Nokia Cellurar Data Card, on ollut pisimmän aikaa myytävänä, lokakuusta -94 lähtien. Muiden valmistajien tultua markkinoille vasta syksystä -95 alkaen Nokia on saavuttanut ylivoimaisen markkinaosuuden PCMCIA-korteissa, maailmanlaajuisesti on myyty satoja tuhansia kortteja. Nokian kortti on lisäksi markkinoiden halvin, 2650 mk. Saatavana on myös Data Card Expander -adapteri, niitä tietokoneita varten joissa ei ole PCMCIA -liitäntää. Kortti ei toimi kaikkien Nokian kännyköiden kanssa. Data Card:in mukana ei tule fax/ tietoliikennesovelluksia, lähinnä ajureita. Datasiirrossa käytetään virheenkorjaavaa tiedonsiirtoa, faxsiirrtossa vakionopeuksista. Koska virheenkorjaavassa tiedonsiirrossa on laitetasolla RLP-protokolla, sovellusohjelmien ei tarvitse huomioida siirtotietä, joten voidaan käyttää melkein mitä tahansa lankaverkkoon suunniteltua tietoliikenneohjelmaa.

Ericssonin kortti, Mobile Office DC 12, on samassa hintaluokassa Nokian laitteen kanssa, 2790 mk. Paketti on ollut myytävänä syyskuusta -95 lähtien, tosin sen tiedonsiirtonopeus Ericssonin GH/GF 337 -puhelimen kanssa on vain 2400 bps, joten Ericsson on ymmärrettävästä syystä liikkunut tuotteen kanssa matalalla profiililla. Juuri äskettäin julkistetun 388-mallin kanssa päästään kuitenkin nopeuteen 9600 bps. Aktiivisempaa markkinointia ollaankin juuri aloittelemassa. Laite käyttää vakionopeuksista tiedonsiirtotapaa, joten sovellusohjelmien vastuulla on isompi osa virheenkorjauksesta. Tästä syystä kortin mukana tulee datan, faxien ja lyhytviestien lähetykseen ja vastaanottoon sovellusohjelmat. Tavalliset lankaverkkoon suunnitellut tiedonsiirto-ohjelmat eivät ole optimoituja radiotielle, joten mukana tulevia ohjelmia on melkein pakkokin käyttää.

Panasonicin ja Siemensin kortit ovat selvästi kalliimpia, hintaluokka n. 3500 mk. Siemens tosin on ainakin valmistelemassa merkittävää hinnanalennusta. Siemensillä on testausvaiheessa nimellä M1 kulkeva kortti, joka ei tarvitse erillistä GSM-puhelinta; M1:seen siis on integroitu tarvittavat GSM-puhelimen tarvittavat osat. Oheisessa taulukossa enemmän tietoa eri laitteista. Nokian ja Ericssonin vastaushalukkuus kysymyksiimme ja asiantuntemus ansaitsee erityisen kiitoksen.

Ericsson Mobile
Office DC 12
Nokia Cellular
Data Card
Panasonic Data
Card EB-PA400
Siemens S3 Com
PCMCIA Card
Siemens S4
PCMCIA Card
Pääedustaja Ericsson Radiopuhelin Oy
(90) 677 033
Ascom Intell Oy
(90) 870 3711
Nokia Mobile Phones
010 5051
Kaukomarkkina Oy
(90) 5211
Siemens Oy
(90) 51051
Siemens Oy
(90) 51051
Sony Finland
(90) 476 3300
Hinta 2790 mk 2650 mk 3495 mk 3294 mk (**) 3294 mk (**)
Yhteensopiva GSM-puhelin Ericsson GH/GF 337,
GH/GF F388, GA 318,
Ascom Discovery,
Sharp TQ-400
Nokia 880 ja 2110,
Nokia Cityman 5000,
Philips PR 747 II
Panasonic G-400 Siemens S3 Com Siemens S4,
Sony CM-DX 1000
Tiedonsiirtotapa läpinäkyvä läpinäkymätön läpinäkyvä/
läpinäkymätön
läpinäkyvä läpinäkyvä
Nopeudet 2400/4800/9600 bps (*) 300/1200/2400/
4800/9600 bps
300/1200/2400/
4800/9600 bps
2400/4800/9600 bps 2400/4800/9600 bps
Toiminnot data, fax, tekstiviestit data, fax, tekstiviestit data, fax data, fax data, fax
Liitoskaapeli 90 cm 50 cm 100 cm 150 cm 150 cm
Tehontarve käytössä
ja valmiustilassa
450 mW
120 mW
400 mW
80 mW
170 mW
-
400 mW
100 mW
400 mW
100 mW
(*) Malli GF337 rajoittaa nopeuden 2400 bps:iin.
(**) Hintoihin lisättävä kaapelien hinnat - S3: 540 mk ja S4: 590 mk

[TM96],[HRW],[AV],[KK],[ML],[WNC],[WCNC],[WEC],[WSS]


NMT datakäytössä


NMT-verkon peitto 1996
Tietokonetta on mahdollista käyttää langattomassa datasiirrossa myös NMT-puhelinta käyttäen. Erilaisille NMT-puhelimille on olemassa sovitinlaitteita, joilla tietokoneen modeemin tai faxin saa yhdistettyä NMT-puhelimeen, sekä NMT-modeemeja. Vaikkakin yhä toimivaa, tämä teknologia on kuitenkin jo aikansa elänyttä. Esimerkiksi Nokia on jo lopettanut NMT-puhelimien liitäntälaitteiden valmistuksen, ja keskittynyt GSM-puhelimien datasiirtoon.

Käytännössä NMT-tiedonsiirto toimii siten, että NMT-puhelimen ja modeemin väliin liitetään laite, joka joka emuloi tavallista valitaverkkoa, jonka kautta modeemi luulee soittavansa. Modeemi itsessään ei siis vaadi mitään erityisasetuksia toimiakseen NMT-verkossa. On olemassa myös PCMCIA-modeemeja, jotka kytketään suoraan NMT-puhelimeen ilman väliin laitettavaa sovitinta. Näitä ovat valmistaneet (ja osa yhä valmistaa) mm. Nokia, AT&T, Ericsson ja Compaq. Suurimmaksi siirtonopeudeksi saadaan yleensä 2400 bps, sillä NMT-verkon kapasiteetti ei riitä sitä suurempiin nopeuksiin. Käytännössä nopeudet ovat 1200 bps luokkaa. Kännykkäkin on liian heppoinen laite järkevään datasiirtoon, ja toimiva kokoonpano käsittääkin suurempitehoisen matkapuhelimen - kuten autopuhelimen tai muun "raahattavan" - sekä isomman antennin, esim. autoantennin.

Erään ongelmista muodostaa tukiaseman vaihtuminen epäsäännöllisin väliajoin NMT-verkossa. Tavallista puhelua vaihtumisen aiheuttamat lyhyet katkokset eivät haittaa, mutta datasiirto katkeaa joka kerta. Tämän takia modeemin pitääkin osata odottaa pitkiäkin aikoja saadakseen kantoaallon palautettua. NMT 900 -verkon asiakkaat voivat ryhtyä datatilaajiksi. Tämä palvelu mahdollistaa puhelun lukitsemisen tietylle tukiasemalle, jolloin ei synny katkoksia. Jos kuitenkin dataa siirretään esim. liikkuvasta autosta, yhteys katkeaa lopullisesti, kun siirrytään tukialueen ulkopuolelle.

1993 tuli markkinoille eräs NMT-verkkoa datasiirtoon käyttävä uusi ratkaisu. Tämä on IBM:n PCradio, jossa samoihin kuoriin on integroitu sekä PC (80186-prosessoripohjainen) että NMT-modeemi. Lisävarusteena olevan luurin avulla laitetta voi käyttää myös tavallisena NMT-puhelimena. PCradio on suunniteltu rankkaan kenttätyöskentelyyn ja sen suunnittelussa on suosittu kestävyyttä ja varmuutta ulkonäön ja ergonomian kustannuksella. Laitteessa ei itsessään ole massamuistia; levykkeiden korvikkeena käytetään vaihdettavia puolijohdemuistikortteja. Nykyään PCradio on korkeintaan sotilas- tai huolto-organisaatioiden käytössä. Laite katosi suuren yleisön tietoudesta yhtä nopeasti kuin oli sinne ilmestynytkin.

NMT-datasiirtolaitteet ovat kuitenkin jäämässä totaalisesti pois käytöstä, eikä sellaisen hankkiminen ole suositeltavaa kuin niissä tapauksissa, joissa on tarve käyttää langatonta datasiirtoa GSM-alueen ulottumattomissa. NMT 450 -verkon peittoaluehan on laajempi kuin GSM-verkon. NMT-sovittimia saattaa kuitenkin olla vaikea saada tiettyihin puhelimiin, ja nekin ovat melko kalliita (n. 2500-3000 mk) verrattuna itse puhelimen hintaan. Yleensäkään NMT-datasiirtolaitteet eivät ole menneet hyvin kaupaksi, eivätkä yritykset ole saaneet tarpeeksi katetta toiminnan suurempaan kehittämiseen.

[MPC91],[MPC93],[HRW],[AV],[KK]


Mobitex: dataradioverkko interaktiivisiin tietokantasovelluksiin


Mobitex-verkon peitto 1996


Ericssonin Mobitex- radiomodeemeja

1990-luvun alkuvuosina rakennettu Mobitex-verkko kattaa n. 60% Suomen pinta-alasta, jolla asuu n. 95% väestöstä. Käytetyllä 150 MHz taajuusalueella radioaallot etenevät hyvin myös hankalissa olosuhteissa. Verkolla on nykyisin n. 2000 ammattikäyttäjää. Mobitex:ssa ei oteta erillisiä yhteyksiä (puheluita) vastaanottajaan vaan lähetetään korkeintaan 512 tavun paketteja. Tämän johdosta järjestelmässä on voimassa tietomääränmukainen hinnoittelu. Keskimäärin 512 tavun paketin siirto kestää 7 sekuntia. Pitempiäkin tiedostoja voidaan siirtää useissa 512 tavun osissa. Tällöin saavutetaan maksimissaan n. 1200 bps siirtonopeus tiedostonpakkauksella.

Liittyminen: 600 mk
Kuukausimaksu: 50 tai 90 mk/kk
Datapaketin hinta: 8 p
Merkkihinta: 1,5 p/6 merkkiä

Radiomodeemin (network adapter) hinta on suuruusluokkaa 8000 mk. Keskilaskutus on n. 300 mk/kk/radiomodeemi.

Mobitex-palveluja tarjoaa Suomessa Telecom Finland. Suurimmat asiakkaat ovat Enso-Gutzeit, Turun ja Kuopion taksit, UPM-Kymmene, RAY, Kone Oy ja Posti. Mobitex kilpailee vielä tällä hetkellä GSM-verkon kanssa käytetyimmän langattoman datasiirtojärjestelmän asemasta Suomessa. Mobitexin menestys selittyy hitaasta siirtonopeudesta huolimatta lähes täydellisellä kattavuudella Etelä-Suomessa ja yhteydettömästä siirrosta. Yhteydettömyyden edut korostuvat verkon tyyppillisimmässä käytössä, interaktiivisissa tietokantasovelluksisa, jotka kenties aiheuttavat yritysten tärkeimmät tarpeet langattomaan datasiirtoon. Perinteiset lankaverkon tietoliikenneohjelmistot eivät juurikaan sovellu Mobitex-käyttöön, mutta aivan viime aikoina on markkinoille tullut useita valmiita sovelluksia (tietokanta, kuljetusohjaus, paikannus ym.). Niinpä pienemmätkin yritykset ovat kiinnostumassa tästä datasiirtovaihtoehdosta.

[KULJ92],[TL],[WEC]

Datasiirto on mahdollista myös satelliittipuhelinten välityksellä kansainvälisen Inmarsat-järjestelmän kautta. Siirtonopeus on parhaimmillaan 2400 bps. Myös telefaxien lähetys ja vastaanotto on mahdollista. Satelliittipuhelinten hinnat ovat vielä huimia, mutta niillä onkin maailmanlaajuinen kuuluvuus, aivan äärimmäisiä napa-alueita lukuunottamatta.

[WGC]


Tulevaisuuden näkymiä: Nokia 9000 Communicator


Nokia 9000 Communicator

Nokian juuri hiljattain julkaisema älypuhelin (tai kommunikaattori) tuo aivan uusia näkymiä datasiirtoon. Puhelimen ja tietokoneen yhdistelmä tuo käyttäjän ulottuville sekä puhelimen että pienimuotoisen tietokoneen tarjoamat palvelut.

Älypuhelin soveltuu hyvin monenlaisille ihmisille, varsinkin niille, jotka joutuvat työnsä takia olemaan poissa varsinaiselta työpaikalta. Se tarjoaa työntekijälle monipuoliset mahdollisuudet keskustella ja välittää viestejä älypuhelimen ja varsinaisen toimiston välillä. Kaikkein suurimman hyödyn saavat todennäköisesti kuitenkin liikemiehet, joille on tärkeää saada kiireelliset viestit perille nopeasti ja siten, että ne myös saapuvat perille. Tällä puhelimella ei enää tarvitse odotella, että vastapuoli vastaisi, vaan lähetetyt viestit tallentuvat vastaajan postilaatikkoon, josta hän voi halutessaan ne käydä lukemassa. Älypuhelin tietysti taitaa myös GSM-teksti ominaisuuden, joten viestejä voi lähetellä myös sellaiselle henkilölle, joka ei sähköpostilaatikkoa omista.

Älypuhelin on yhteensopiva Internet-standardien SMTP, IMAP4 ja MIME1 kanssa. Sähköpostin lukeminen tapahtuu käytännössä niin, että saapuva posti tulee sähköpostipalvelimeen, josta puhelin käy sen sitten hakemassa. Viestejä voi muutella ja sitten lähettää vaikka sähköpostina tai faxina eteenpäin. Puhelimella voi myös vastaanottaa faxeja. Sähköpostin lisäksi älypuhelimella voi tutustua myös Internettiin WWW:n välityksellä, sillä puhelimessa on myös WWW-selain. Käytännössä WWW:n selailu puhelimen välityksellä on hidasta, johtuen lähinnä 9600bps:n siirtonopeudesta. Lisäksi älypuhelimessa on uutena ominaisuutena mahdollisuus yhteydenottoon verkossa olevaan koneeseen. Puhelimeen on asennettu Telnet-ohjelmistot ja se käyttää VT100-terminaaliemulaatiota. Näin on mahdollista myös kaukokäyttää tietokonetta vaikkapa toimistossa. Sähköpostin kirjoittelun ja kaukokäytön ohella on myös mahdollista puhua samaan aikaan. Tätä varten puhelimeen on rakennettu hands free -ominaisuus.

Puhelin-tietokoneeseen on myös asennettu muutamia erilaisia ohjelmia. Sekä sähkö- että tavallisille postiosoitteille löytyy osoitekirja, ja niiden lisäksi muistikirja, kalenteri, laskin, kello sekä - yllätys yllätys - sävellysohjelma, jolla voit säveltää mieleisesi hälytysäänen puhelimeen. Liekö tämä parannus sitten ympäristöystävällinen tai ei, niin kuitenkin se osoittaa, että älypuhelimelle voi myös opettaa jotakin. Sovelluskehittimiä ei kuitenkaan näillä näkymin ole odotettavissa ja mitään suurimittaista tuskin tuleekaan. Puhelimen ohjelmistoihin on sisällytetty myös käyttöohjeita, jotka saa esille napinpainalluksella.

Ulkoisilta mitoiltaan älypuhelin on 17,4cm pitkä, 6,5cm leveä ja 3,6cm paksu ja se painaa melkein 400g. Kuorien sisällä hyrrää Intelin 386/24MHz -prosessori. Muistia on yhteensä 8MB, josta 4MB on annettu GEOS 3.0 -käyttöjärjestelmän käyttöön, 2MB ohjelmien ajamiseen ja 2MB käyttäjälle. Puhelimen mukana tuleva akku antaa aikaa juttelemiseen ja/tai datasiirtoon kaksi tuntia tai vaihtoehtoisesti puhelin pysyy 30 tuntia valmiustilassa. Näyttönä toimii 640x200 pikselin harmaasävynäyttö kooltaan 115x35 mm. Älypuhelimen voi myös kytkeä PC:hen infrapunalinkin tai RS-232 kaapelin välityksellä. Puhelimen voi kytkeä myös printteriin infrapunalinkillä, jolloin on kätevä tulostaa esimerkiksi viestejä.

Monipuolisista ominaisuuksistaan huolimatta älypuhelin ei sovi kaikille kaukotyötä tekeville. Monet kaupparatsut ja kotikäyntejä tekevät henkilöt tarvitsevat paikan päällä mikron ja ohjelmistoja, joita valitettavasti älypuhelimeen ei saa. Jos tietää tarvitsevansa esimerkiksi tietokantaohjelmistoja tai monipuolista tekstinkäsittelyohjelmaa on parempi harkita kannettavaa tietokonetta sekä GSM-puhelinta. Ne tarjoavat samat ominaisuudet kuin älypuhelinkin, mutta niistä löytyy huomattavasti enemmän resursseja vaativaan käyttöön. Tosin hintaa kannettavalle ja GSM-puhelimelle + datasovittimelle kertyy noin 15000 mk, kun taas älypuhelimen hinta on suuruusluokkaa 10000 mk.

[WNC],[WCNC]


Lähdeluettelo

Lehtijutut:

[MPC91] Mika Rissa "Liikkuva toimisto etätyötä tekevälle" MikroPC, 1991, nro 7, s.54-57
[KULJ92] Helena Ruha-Wickholm "Mobitex - dataradioverkko" Kuljetus, 1993, nro 2, s.34
[MPC93] Jarmo Lahti "Data siirtyy langattomasti" MikroPC, 1993, nro 3B, s.22-23
[TIKO95] Seppo Uusitupa "Vapaana johdoista" Tietokone, 1995, nro 1, s.57-59
[TM96] Raimo Ylönen ja Ilkka Herttua "Toimisto taskussa" Tekniikan Maailma, 1996, nro 3, s.42-45

Henkilöt:

Telecom Finland Oy, Matkapuhelinpalvelut:
[HRW]
Helena Ruha-Wickholm
Helena Ruha-Wickholm ja Jari Manninen "Langaton datasiirto - uusia mahdollisuukia"
Helena Ruha-Wickholm "Mobile data - langaton datasiirto"
Telecom Finland / NMT-GSM Matkapuhelut, esitteitä, karttoja, hinnasto
Telecom Finland Oy, Radiopalvelut:
[TL]
Thomas Lindblad

Nokia Mobile Phones / Cellular Data:
[AV]
Ari Vättö, Product Expert of Customer Actions Team

Oy L M Ericsson Ab / Mobile Phones:
[KK]
Keri Keränen, tuotepäällikkö

Siemens:
[ML]
Marjo Laine

WWW-sivut:

Nokia:
[WNC]
http://www.nokia.com
[WCNC] http://www.club.nokia.com

Ericsson:
[WEC]
http://www.ericsson.com

Globesat:
[WGC]
http://www.globesat.com

Telecom Finland:
[WITF]
http://www.inet.tele.fi/yritykset/telesivut

Radiolinja:
[WRF]
http://www.radiolinja.fi

System Innovation Business Ab:
[WSS]
http://www.sysinno.se


Site hosted by Vetokonsultit Oy