Aapo Puhakan Curriculum Vitae

in English


Sisältö


Työkokemus

Olen töissä Vetokonsultit Oy:ssä. Olen työskennellyt yrityksessä osa-aikaisesti vuosina 1991 - 1993 ja 1996 - 1999 sekä päätoimisesti vuodesta 1999 lähtien.

Olen ollut yrityksen toimitusjohtaja vuodesta 2012 lähtien.

Erityisosaaminen:

Toimialaosaaminen:

Hieman historiaa pääasiallisesti käyttämästäni ohjelmointikielestä:

Muita käyttämiäni ohjelmointikieliä: C, C++, MS .net / C#, HTML, CSS, Javascript

Tietokantakokemus:

Listaus projektireferensseistä löytyy CV:n lopusta.

Olin assistenttina TKK:n Käyttöjärjestelmät -kurssilla vuosina 1999 & 2000.

Osallistuin Lego-robotti museo-oppaana -projektiin vuosina 1999 & 2000.


Koulutus

Ohjelmistoalan myynnin valmennusohjelma 2017-2018.

Valmistuin tietotekniikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2004.

Opintosuunta: Tietoliikenneohjelmistot ja multimedia
Pääaine: Interaktiivinen digitaalinen media
Sivuaine: Informaatiotekniikka
Diplomityö: Erilaisten käyttöliittymien yhteisen toiminnallisuuden yhdistäminen sovelluspalvelimeen.

Suoritin ylioppilastutkinnon neljällä laudaturilla ( äidinkieli: laudatur, englanti: laudatur, matematiikka: laudatur, reaali: laudatur, ruotsi: cum laude approbatur ) vuonna 1994.

Musiikkikoulun päästötodistus sellonsoitossa vuodelta 1992.


Asevelvollisuus

Suoritin asevelvollisuuteni vuonna 1995 Tykistöprikaatin Tiedustelupatteristossa ja Reserviupseerikoulun Tulenjohtopatterissa.
Sotilasarvo: vänrikki.
Erikoissotilaskoulutus: tulenjohto, mittaustiedustelu, tiedustelu-upseeri.


Luottamustoimet

Olin POLLUX:in puheenjohtaja vuonna 1997. Olin hallituksen jäsen vuosina 1994, 1996 - 1997 & 2002.
(POLLUX on teekkareiden tähtitiede-, avaruus- & rakettiyhdistys). Olen nykyisin yhdistyksen kunniajäsen.

Olin TRIP:in sihteeri vuonna 2002.
(TRIP on teekkareiden purjehdusyhdistys).

Olen Suomen avaruustutkimusseuran nimittämä virallinen rakettimestari.
Osallistuin Haisunäätä-rakettiprojektiin vuosina 2006 - 2012.
Olin yhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja vuosina 2008 - 2010. Olin yhdistyksen hallituksen jäsen vuosina 2003 - 2010.

Olen ollut taloyhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien ja olin taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja vuonna 2011.

Olen ollut Meditaatiokellarin ystävät ry:n toiminnantarkastaja vuodesta 2014 lähtien.

Olen ollut Tavallinen Mieli Zendo ry:n toiminnantarkastaja vuodesta 2019 lähtien.


Harrastuksia

Harrastuksia: meditaatio, sello, ukulele, jooga, qigong, kahvakuula, suunnistus, retkeily, vuorikiipeily, melonta, purjehdus, pienoismalliraketit ja tähtitiede.


Projektireferenssit

Asiakasprojektit, joihin olen käyttänyt yli 20 tuntia vuodessa.


Asiakkaiden kokoluokittelu:

 Suuri yritys    : Julkinen osakeyhtiö (yrityksen osakkeet ovat listattuna pörssissä)
            tai yli 200 työntekijän ei-julkinen organisaatio
 Keskisuuri yritys  : Yksityinen osakeyhtiö, yli 20 työntekijää
 Pieni yritys    : Alle 20 työntekijää

 Suuri järjestö   : Yli 20 000 henkilöjäsentä
 Keskisuuri järjestö : 1 000 - 20 000 henkilöjäsentä
 Pieni järjestö   : Alle 1 000 henkilöjäsentä
 Yhteisöjärjestö   : Järjestön jäsenet ovat ensisijaisesti yhdistyksiä tai yrityksiä
 
 Suuri kunta : yli 50 000 asukasta
 Pieni kunta : alle 50 000 asukasta

2002-2005, asiakas: Suuri järjestö 
2009-2021  projekti: Jäsenrekisteri
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2004-2021  asiakas: Useita valtion virastoja 
      projekti: Tutkimusjärjestelmä ( työtyytyväisyys )
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MS SQLServer, MySQL

2016-2021  asiakas: Suuri metalliteollisuusyritys 
      projekti: Laadunhallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MS SQLServer

2019-2021  asiakas: Keskisuuri polttonesteiden myyntiyhtiö 
      projekti: Toiminnanohjausjärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

1999-2003  asiakas: Suuri ammattiliitto 
ja     projekti: Paperi- ja valokuva-arkisto
2011, 2020 ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: Oracle, MySQL

2004-2005, asiakas: 7 suurta ammattiliittoa 
2017-2018, projekti: Kokoushallintajärjestelmä
2020    ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2013-2015, asiakas: 15 kuljetusliikettä 
2017-2020  projekti: Kuorma-autokuljetusten ohjausjärjestelmä
      ohjelmointikielet: Java, C#, Sybase Powerbuilder
      tietokanta: Sybase

2019    asiakas: Suuri kuljetusyritys 
      projekti: Kuorma-autokuljetusten hallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2002-2007, asiakas: Keskisuuri ohjelmistoyritys 
2009-2016, projekti: Projektiseurannan ja -laskutuksen tietojärjestelmä
2018    ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MS SQLServer, MySQL

2010    asiakas: Suuri puolue 
2013-2018  projekti: Jäsenrekisteri
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2017-2018  asiakas: Insinööritoimisto 
      projekti: Projektiseurannan tietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2017    asiakas: Suuri järjestö 
      projekti: Jäsenrekisteri
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2015    asiakas: Sosiaalipalveluja tarjoava pieni järjestö 
ja     projekti: Asiakashallintajärjestelmä
2017    ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2016    asiakas: Suuri ammattiliitto 
      projekti: Raportointijärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2016    asiakas: Pieni järjestö 
      projekti: Kurssinhallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2016    asiakas: Pieni kaupunki 
      projekti: Varastonhallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2014-2016  asiakas: Yliopisto 
      projekti: Hankinta- ja laiterekisteri
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2015    asiakas: Sosiaalipalveluja tarjoava pieni yritys 
      projekti: Asiakashallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2015    asiakas: Sosiaalipalveluja tarjoava pieni järjestö 
      projekti: Asiakashallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2011-2015  asiakas: Kolme keskisuurta järjestöä 
      projekti: Hoitopalvelutilausten hallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2011    asiakas: Suuri ammattiliitto 
ja     projekti: Jäsenrekisteri
2015    ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2007-2010  asiakas: Keskisuuri sähkötekniikan insinööritoimisto 
ja     projekti: Projektiseurannan ja -laskutuksen tietojärjestelmä
2014-2015  ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2014    asiakas: Valtion virasto 
      projekti: Tutkimusjärjestelmä ( tiimit )
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2007-2014  asiakas: Suuri hyväntekeväisyysjärjestö 
      projekti: Lahjoitusreskontra
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2005, 2011 asiakas: Suuri ammattiliitto 
ja     projekti: Erimielisyyksien hallintajärjestelmä
2013-2014  ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: Oracle, MySQL

2013    asiakas: Keskisuuri ohjelmistoyritys 
      projekti: Linux-palvelinten ylläpidon tilannekartoitus

2009-2013  asiakas: Suuri telekommunikaatioyritys 
      projekti: Välitystietokanta
      ohjelmointikieli: Java, C#
      tietokanta: MySQL, MS SQLServer, Oracle

2012    asiakas: Pieni arkkitehtitoimisto 
      projekti: Projektiseurannan ja -laskutuksen tietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2012    asiakas: Pieni yritys 
      projekti: Lääketieteellisten mittalaitteiden tiedonsiirto-ohjelma
      ohjelmointikieli: Java

2012    asiakas: Useita valtion virastoja 
      projekti: Tutkimusjärjestelmä ( työaika )
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2009    asiakas: Yhteisöjärjestö ( kulttuuriperintö ) 
ja     projekti: Avustusten hallintajärjestelmä
2011-2012  ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2011    asiakas: Suuri vakuutusyhtiö 
      projekti: Arkiston hallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2010-2011  asiakas: Suuri ammattiliitto 
      projekti: Asiakirjojen hallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2004-2005  asiakas: Yhteisöjärjestö ( kulttuuriperintö ) 
ja     projekti: Www-hakukone
2011    ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2004    asiakas: Suuri sähkötekniikan teollisuusyritys 
ja     projekti: Projektiseurannan tietojärjestelmä
2011    ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MS SQLServer

2010    asiakas: Pieni taideteosten entisöintiyritys 
      projekti: Taideteosten hallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2010    asiakas: Suuri hyväntekeväisyysjärjestö 
      projekti: Testamenttien hallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2007-2008  asiakas: Keskisuuri tutkimuskeskus 
      projekti: Projektiseurannan tietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2007    asiakas: Suuri mediakonserni 
      projekti: Www-sovelluksen tietokantakonversio
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL, Oracle

2005-2007  asiakas: Keskisuuri tutkimuskeskus 
      projekti: Projektiseurannan tietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2006    asiakas: 5 projektiorganisaatiota 
      projekti: Tuntikirjauksen erikoisohjelma
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MS SQLServer, MySQL, Oracle

2006    asiakas: Pieni paperiteollisuuden insinööritoimisto 
      projekti: Projektiseurannan ja -laskutuksen tietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2002-2006  asiakas: Suuri teollisuusyritys ( ohjelmistot, elektroniikka, sotilassovellukset ) 
      projekti: Projektiseurannan tietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2005    asiakas: Pieni kaupunki 
      projekti: Luottamustehtävä- ja jakelurekisteri
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2005    asiakas: Yhteisöjärjestö ( työnantajajärjestö ) 
      projekti: Projektipainotteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2004-2005  asiakas: Kuljettimia valmistava keskisuuri metalliteollisuusyritys 
      projekti: Tarjouslaskenta ja layout-suunnittelu
      ohjelmointikieli: Java, JavaScript
      tietokanta: MySQL

2001-2005  asiakas: Suuren metsäteollisuuskonsernin tutkimuskeskus 
      projekti: Projektiseurannan ja -laskutuksen tietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: Oracle

2004    asiakas: Metsäalan yhteisöjärjestö 
      projekti: Mobiili metsätietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL, Oracle

2003-2004  asiakas: Pieni konsulttiyritys 
      projekti: Benchmarking-tutkimusjärjestelmä ( hotelliala )
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2002-2003  asiakas: Suuri metalliteollisuusyritys 
      projekti: Avainasiakasjärjestelmä
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: Sybase

2001-2003  asiakas: Pieni konsulttiyritys 
      projekti: Benchmarking-tutkimusjärjestelmä ( henkilöstöjohtaminen )
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MySQL

2000-2003  asiakas: Yhteisöjärjestö ( informaatiotekniikka ) 
      projekti: Tutkinto- ja tarjouspyyntöjärjestelmien ylläpito
      ohjelmointikieli: C, Perl
      tietokanta: tekstipohjainen

2001    asiakas: Keskisuuri kemianteollisuusyritys 
      projekti: Patentti- ja työselosterekisteri
      ohjelmointikieli: Java
      tietokanta: MS SQLServer

2001    asiakas: Suuri metalliteollisuusyritys 
      projekti: Vaa'an ohjaussovellus
      ohjelmointikieli: Delphi
      tietokanta: Sybase

1991-2000  asiakas: Suuri ammattiliitto 
      projekti: Jäsentietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: SQLWindows, Delphi
      tietokanta: Oracle

1998    asiakas: Suuri ammattiliitto
      projekti: Yhteystietorekisteri
      ohjelmointikieli: Delphi
      tietokanta: Oracle

1998    asiakas: 6 suurta ammattiliittoa
      projekti: Avustusten takaisinperintäjärjestelmä
      ohjelmointikieli: Delphi
      tietokanta: Oracle

1998    asiakas: Valtion virasto
      projekti: Yrityksille myönnettyjen oikeuksien hallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Delphi
      tietokanta: MS SQLServer

1997-1998  asiakas: Suuri puolue
      projekti: Jäsenrekisteri
      ohjelmointikieli: Delphi
      tietokanta: Sybase

1997    asiakas: 3 suurta ammattiliittoa
      projekti: Kokoushallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Delphi
      tietokanta: Paradox

1996    asiakas: Suuri ammattiliitto
      projekti: Työehtotapausten erimielisyysjärjestelmä
      ohjelmointikieli: Delphi
      tietokanta: Interbase

1996    asiakas: Suuri televisioyhtiö
      projekti: TV-ohjelmassa käytetty suunnittelumalli
      ohjelmointikieli & tietokanta: Quattro Pro

1994-1995  asiakas: Suuri vähittäiskauppayritys
      projekti: Tilaus- ja varastonhallintajärjestelmä
      ohjelmointikieli: Paradox/PAL
      tietokanta: Paradox

1993    asiakas: Suuri ammattiliitto
      projekti: Jäsentietojärjestelmä
      ohjelmointikieli: SQLWindows
      tietokanta: SQLBase

Päivitetty 18.3.2022